Thơ phổ nhạc
thơ DƯƠNG ĐÌNH HƯNG (CVA59)
nhạc Nguyễn Tường Vân

Con mèo bé nhỏ

Em qua chốn này

Phố xưa

Tiếng ai khóc mùa thu

Tình là giấc mơ

Về Huế

Áo trắng thôi bay

Em qua chốn này

Bóng thu xưa

Dấu chân trên cát (Phạm Tuân phổ nhạc)