THƯ MỜI
Tham dự Hội ngộ CVA59 - 2011

Ngày 19 tháng 3 năm 2011
Thưa quý bạn

Cuộc họp mặt của nhóm bạn CVA59 năm nay mang tên "Hội ngộ CVA59-2011" sẽ được tổ chức tại Bắc California vào dịp lễ Lao động (Labor Day) của Hoa Kỳ . Chi tiết như sau :

Thời gian : 11:00 sáng Chủ nhật mùng 4 tháng 9, 2011

Địa điểm : Nhà hàng Royal Garden Restaurant
3170 De La Cruz Blvd, Building H3 Suite 131
Santa Clara, CA 95054
Đt : 408-492-1818

Đóng dóp : $35.00 Mỹ kim/người.

Chi phiếu xin ghi thanh toán cho “LOI DO” gửi về địa chỉ
LOI DO
682 Los Padres Blvd
Santa Clara, CA 95050

Dù có tham dự hay không, xin quý bạn điền chi tiết vào Phiếu Cập Nhật Địa Chỉ (bấm vào đây) rồi gửi về cho ban Tổ chức nhằm mục đích lập ra một danh sách cập nhật CVA59 hầu giữ liên lạc chặt chẽ với nhau.

Xin quý bạn tiếp tay phổ biến tin tức về buổi hội ngộ năm nay tới các bạn CVA59 khác không nhận được Thư Mời này vì ban Tổ chức chúng tôi không có địa chỉ cập nhật.

Thân mời quý bạn ghi tên tham dự để chúng ta có cơ hội gặp nhau ôn lại những kỷ niệm xưa.

Ban Tổ chức "Hội ngộ CVA59-2011"

Đỗ Đình Lợi
Nguyễn An Cường
Nguyễn Trọng Dzũng
Phạm Hữu Độ
Lê Duy San

Bản để in