Phiếu tham dự "Hội ngộ 60 năm CVA59"

Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . .
Số người tham dự : . . . . . . . . . . . . .
Địa chỉ nhà : . . . . . . . . . . . . . .
Địa chỉ email : . . . . . . . . . . . . .
Số điện thoại : . . . . . . . . . . . .


Ghi chú : Dù không có ý định tham dự, mong quý bạn cũng vẫn gửi phiếu này cho chúng tôi (mục “số người tham dự” ghi 0), để chúng tôi cập nhật địa chỉ, giữ liên lạc giữa chúng ta.

Các bạn copy lại phiếu này, paste vào email, điền chi tiết rồi gửi lại cho chúng tôi về địa chỉ
cva59hoingo@gmail.com.

Bạn nào không dùng email, xin điền phiếu rồi bỏ vào bao thư dán tem gửi bưu điện về địa chỉ :
Hội Ngộ 60 Năm CVA59
3441 Cornerstone Ct,
Apt 113
Pleasanton, CA 94566-3413


Trở về trang chính