CUỐI ĐỜI 07  NHÌN LẠI 54

Do nhóm CVA59 Saigon thực hiện,
phổ biến nội bộ giữa các bạn cùng trang lứa
cựu học sinh Nguyễn Trãi-Chu Văn An Saigon 54-59

MỤC  LỤC

Những trang đầu

Nghĩ ra cũng đã hư đời . . . . . . . . . . . . . . . B.B.T

Một trời Chu Văn An . . . . . . . . . . . . Huy Pinceau

Xuân đấy  (Thơ)  . . . . . . . . . . . . . . . Dương Kiền

Hoa vông vang ngày cũ. . . . . . . . . . .  Hoàng Lan

Niềm vui tử tế  (Thơ) . . . . . . . . . . . .  Dương Lâm

Hồn hoang  (Thơ)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mi Lan

Nơi chốn yêu thương (Thơ). . . . .  Dương Văn Loan

Hà Nội, tuổi hoa niên (Tự truyện) .  Đặng Huy Quân

- Cổ lai hy  (Thơ) . . . . . . . . . . . . Đặng Huy Quân

Những ngày khó quên . . . . . . . Gioãn Thị Minh Hải

Trà mi  (Thơ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . Dương Kiền

Qua phố  (Thơ). . . . . . . . . . . . . . . . . Đào Khánh

Chuyện một người . . . . . . . .  Nguyễn Quang Tuấn

Nhớ Huế  (Thơ)  . . . . . . . . . . . . . . . . Dương Kiền

Bác bán bò khô áo đen (Truyện ngắn)  Huy Pinceau

Chiếc giầy thơm  (Thơ)  . . . . . . Trần Quang Nhiếp

Ngoại ô  (Thơ). . . . . . . . . . . . . Trần Quang Nhiếp

Mê khúc  (Thơ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mi Lan

Tỷ phú trụi lông  . . . . . . . . . . . . . . . .  Tần Uyên

Buồn vàng  (Thơ) . . . .  . . . . . . . . . .  Nghiễm Vy

Cô đầu của Bố tôi . . . . . . . . . . . . . . . . .Từ Băng

Mùa sang  (Thơ) . . . . . . . . . . . Trần Quang Nhiếp

Lan man thịt chó và đời người  Tam Thiếu Tiên Sinh

Câu nguyệt – Lũ – Mưa  (Thơ) . . . . . . . . . Lê Nghị

Sáu tuần "du" Mỹ . . . . . . . . . . . . . . . . . Lý Nhân

Chiều buồn (Thơ)  . . . . . . . . . . . . . . . Hoàng Lan

Hóa thân  (Thơ) . . . . . . . . . . . . . . . . My Phương

Ngày xưa kỹ niệm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đỗ Lý

Vòng tròn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đào Khánh

Thư gửi người bạn đồng môn  . . . . . . . . . Từ Băng

Chiếc lá trong sân trường (Thơ)  . .  Lưu Ngọc Thủy

Chia tay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mạch Nha

“Công dân Dương Cự” không còn  . . . . . . Từ Băng

Món nợ khó trả . . . . . . . . . . Nguyễn Trọng Dzũng

Chỉ là sương khói (Thơ) . . . . . . . . . . . . . Từ Băng

Nhớ về Dương Hồng Ngọc Hoàng Lan Ng Văn Quyên

Mùa Thu  (Thơ) . . . . . . . . . . . . .. . .  Dương Lâm

Khóc Lam Kiều  (Thơ) . . . . . . . . . . . . . . . Ba Cụt

Khóc Dương Hồng Ngọc (Thơ) . . . . . .  Dương Lâm

Chúa đã khước từ (Ai điếu tế sống) . . . Quan Ngọc

Hình ảnh sinh hoạt

Tranh sơn mài Đằng Giao :

Bià trước : "Lớp học ngày xưa"
Bìa sau : Ca trù