PHIM HỘI NGỘ 2005

Format : wmv. Quay phim : CVA Nguyễn Tiến Thịnh

Tiết mục
Thời lượng
Broadband
30 frames/sec
Dial-up
15 frames/sec
1- Ghi danh
6:06 phút
2- Chào cờ - Mặc niệm
4:45 phút
3- Giới thiệu Ban Tổ Chức
3:47 phút
4- Phát biểu
5:09 phút
5- Văn nghệ
6:14 phút
6- Văn nghệ
6:07 phút
7- Bàn giao ban tổ chức 2006
3.54 phút
8- Văn nghệ
4.46 phút
9- Văn nghệ
5:18 phút

PHIM ÐẠI HỘI 2004

Format : WMV. Quay phim : bạn Nguyễn Mạnh Hiền

Tiết mục
Thời lượng
Phim lớn
Phim nhỏ
Bạn Lại Quốc Ấn khai mạc Ðại Hội
2:18 phút
Bạn Lê Duy San đọc danh sách tham dự
5:25 phút
Bạn Nguyễn Văn Hiền trình diện ban tổ chức Ðại Hội 2004
4:47 phút
Nhạc sĩ Lê Quốc Tấn trình diễn nhạc tự soạn
2:27 phút
Cô Ngọc Diệp với "Diễm Xưa" của Trịnh Công Sơn
2:49 phút
Cô Ngọc Diệp với bài "Ðời Ðá Vàng" của Vũ Thành An
3:47 phút
Cô Bích Huyền với bài "Anh đã quên mùa thu"
3.47 phút
Nhạc viện Phù Sa hát quan họ (1)
3.32 phút
Nhạc viện Phù Sa hát quan họ (2)
2:14 phút
Nhạc viện Phù Sa hát quan họ (3)
2:14 phút
Thơ nhạc giao duyên
3:14 phút
Dân ca Romania
3:37 phút
Dân ca Nam Mỹ
1:47 phút
Bạn Lê Duy San nói lời cuối
1:30 phút

PHIM ÐẠI HỘI 2003

Phim nhỏ :

Clip 1 (2.34 MB) - Clip 2 (3.87 MB) - Clip 3 (1.8 MB) - Clip 4 (2.76 MB)

Phim lớn :

Clip 1 (8.59 MB) Trước giờ khai mạc
Clip 2 (12.7 MB) Lại Quốc Ấn khai mạc
Clip 3 (13.1 MB) Lê Duy San
Clip 4 (7.61 MB) Phạm Hữu Độ
Clip 5 (2.44 MB) Đỗ Phan Hạnh
Clip 6 (6.37 MB) Nguyễn Tiến Khải
Clip 7 (4.69 MB) Nguyễn Đình Phương
Clip 8 (2.78 MB) Chu Tòan Chung
Clip 9 (5.85 MB) Lam Kiều
Clip 10 (1.73 MB) Chia tay