Tranh của Đằng Giao Bìa sau

Mục Lục


Chân tình - Ban Biên tập

Màu thời gian (Thơ) - Đoàn Phú Tứ

Quốc Sử Khảo Đính - Trần Lam Giang

Xé lịch làm thơ (Thơ) - Phạm Viết Đạt

Lời con trẻ - Gioãn Thị Minh Hải

Nghiêm Sĩ Tuấn (Thơ) - Ngô Đồng

Giọt lệ cho từ bi - Mắt Nâu

Bài thơ qua cầu (Thơ) - Trần Quang Nhiếp

Thằng mõ và nợ đời - Người Hà Nội

Thời gian và tình yêu (Thơ) - Nguyễn Đức Vĩnh

Hào quang hạnh phúc - Vương Nhân

Lục bát cho người (Thơ) - Nghiễm Vy

Thơ tự do hay thơ mới - Duy Hữu

Vào thu (Thơ) - Trần Lam Giang

Nhật ký đồng môn - B.C.

Vũ trụ tưởng lãng quên (Thơ) - Mắt Nâu

Thư viết từ thị trấn Gan Lì - Nguyễn Trọng Dũng

Quê hương và thân phận - Đỗ Lý

Đưa người ... khổ nhau (Thơ)- Đỗ

Vàng lời yêu dấu (Thơ) - Nguyễn Đức Vĩnh

Tang lễ bạn Quyên - Đồng môn phúng điếu

Những mái đầu bạc (Thơ) - Vũ Chân

Mấy dòng tạ lỗi - Trần Quang Nhiếp

Tiếc thương đồng môn

Con triện của Từ Băng - Dê Điên Nặng

Tản Đà Ngô Tất Tố - Phan Kim Thịnh

Cảm tác (Thơ) - Trần Lam Giang

Hồi ký "Ắc ê ... - Từ Băng


Đặc san CUỐI ĐỜI NHÌN LẠI
Do một nhóm cựu học sinh Chu Văn An 1959
tại Sai Gòn thực hiện
Biên soạn : Trần Ngọc Quân
Hình ảnh : Đỗ Lý

Tranh bìa : Đằng Giao
Bìa trước: Giây phút bình yên
Bìa sau: Thuyền về


CHÂN THÀNH CẢM ƠN

Quý đồng môn và thân hữu xa gần đã cho bài vở
Một số bài vì lý do này nọ phải biên tập lại,
mong đồng môn và thân hữu thông cảm.