Ngày 03-12-2013 CVA59 Bắc California đón tiếp AC Đinh Mạnh Hùng (WA).


Trưa thứ Ba 03/12/2013 CVA59 Bắc California đã đón tiếp anh chị Đinh Mạnh Hùng trong dịp anh chị từ Seattle (WA) về San Jose tham dự cuộc Hội ngộ của các cựu chiến sĩ Hải quân QLVNCH. Mặc dầu chỉ được thông báo trước 3 ngày, một số đông CVA59 cùng bà xã đã đến gặp anh chị Hùng tại nhà hàng Sizzler (San Jose).

Email ngày 30-11-2013 của bạn Lê Duy San
Subject: Bạn ta, Đinh Mạnh Hùng đã tới San Jose

Thưa các bạn,

Bạn Đinh Mạnh Hùng cùng bà xã đã tới San Jose. Chúng ta sẽ tổ chức một buổi họp mặt tại Sizzler Restaurant 2910 Aborn Rd San Jose, CA 95121 (Góc Capital Exp, và Aborn Rd,) vào 1 giờ trưa ngày Thứ Ba, 3/12/2013. Xin các bạn thông báo cho các bạn Độ, Loan, Nại, Cường, v.v... biết.

Lê Duy San


Từ trái: Ng Trọng Dzũng, Ng An Cường, Phạm Bình, Bùi Hùng Khoát, Phan Quang Nại, Lê Ôn Dương, Đinh Xuân Thảo,
Đinh Mạnh Hùng, Phạm Hữu Độ, Ng Đình Phương "GT", Phạm Đỗ Hùng, Lê Duy San, Hoàng Cơ Định.


Từ trái: Các chị Phạm Công Bạch (CVA58), Lê Duy San, Phạm Đỗ Hùng, Hoàng Cơ Định,
Nguyễn Ánh, Ng Trọng Dzũng, Đinh Xuân Thảo, Đinh Mạnh Hùng.


Tại buổi Hội ngộ của các Cựu Chiến sĩ Hải quân QLVNCH ngày 01-12-2013
Từ trái:
Đỗ Trọng Lễ, chị Lê Duy San, AC Đinh Mạnh Hùng và chị Đỗ TrọngLễ.


Bấm nơi đây vào coi toàn bộ album 28 hình..

Trở về đầu trang