Hai bạn Nguyễn Đình Liên và Nguyễn Đình Phương "GT" tái ngộ bạn cũ tại Sài Gòn

Trích email ngày 24-08-2014 của Nguyễn Đình Phương "GT":

Về lần này moa gặp các bạn được 3 lần. Lần 1 vào ngày 13/7/2014 tại nhà hàng Victory trên đường Công Lý. Lần 2 vào ngày hôm sau 14/7 tại nhà bạn Phạm Viết Đạt (sinh nhật thứ 81 của "ngài" đấy). Lần 3 vào ngày 18/8/2014 2 ngày trước khi moa trở về Mỹ.

Các bạn trong 3 lần gồm có : Trần Đăng Khánh, Tô Minh Tín, Ngô Cảnh Loan, Nguyễn Ngọc Quang, Đinh Trọng Kỳ, Nguyễn Văn Lộc, Trần Ngọc Quân, Nguyễn Hồng Khánh, Phan Kim Thịnh, Phạm Viết Đạt, Nguyễn Sỹ Long, Nguyễn Văn Đậu, Vũ Đức Chấn, Đỗ Văn Lý và 2 bạn thuộc nhóm 57-60 là Phạm Gia Tuyền và Vũ Trọng Nghinh.

Đính kèm là 3 xấp hình VN1 tại Victory, VN2 tại nhà Phạm Viết Đạt và VN3 tại nhà hàng Phượng Các. Dzũng chuyển cho các bạn dùm moa nhé.

Thân
Phương GT

Bấm trên hình để coi và download full size


H.01 - Ngày 13/7/2014, tái ngộ tại Cà phê Victory.
Từ trái, hàng trước : NH Khánh, TN Quân, ND Phương "GT", NĐ Liên, VT Nghinh.
Hàng sau, từ phải : NN Quang, NC Loan, PG Tuyển và 3 thân hữu.


H.02 - Từ trái : PV Đạt, PK Thịnh, NĐ Liên, PG Tuyển (đứng) và NĐ Phương.


H.03 - Từ trái : PK Thịnh, TN Quân, NĐ Phương, PG Tuuyển, 3 thân hữu và NC Loan.


H.04 - Từ trái : NN Quang, TN Quân, NH Khánh, PV Đạt, PK Thịnh, NĐ Liên và NĐ Phương.


H.05 - Từ trái : PV Đạt (đứng), PK Thịnh,TN Quân,NĐ Phương.


H.06 - Tiệc chia tay tại nhà hàng Phượng Các.
Từ trái : PK Thịnh, NC Loan, TN Quân, NS Long, NV Đậu.


H.07 - Từ trái, ngồi : PK Thịnh, TN Quân, NV Đậu, ĐV Lý, NĐ Phương NC Loan, NH Khán và NS Long.


H.08 -NĐ Phương "GT" và ĐV Lý.


Ngày 14/7/2014 : mừng thượng thọ 81 tuổi Phạm Viết Đạt (Bấm vào đây)


Trở về đầu trang