Bấm trên hình để phóng lớn full size

Hôm nay 31/01 cũng là sinh nhật của Lợi. Sinh nhật Dzũng, và Độ trước và sau đó 2 ngày (29/1 và 2/2).

6 năm trước (2010), cả 3 Dzũng, Lợi, Độ đã cùng cắt chung một bánh mừng sinh nhật (Bầm vào đây)

Trở về đầu trang