21-12-2016, CVA59 "Nước Trong" họp mặt cuối năm 2016 với bạn Đỗ Xuân Thắng
tại nhà hàng Phượng Các SG.

(Vào xem hình)


Ngày 19-11-2016 -- Ra mắt tranh sơn mài của CVA59 Đằng Giao tặng Thư Viện Việt Nam (Westminster, Nam California).
(Vào xem hình)


Ngày 27-9-2016 -- Các bạn CVA59 Bắc California họp mặt nhân dịp bạn Đỗ Xuân Thắng đến San Jose.
(Vào xem hình)


Ngày 20-8-2016 -- Lê Duy San du Nam.
(Vào xem hình)


Ngày 5-8-2016 -- Họp mặt mừng bạn Đàm Quang Toán hồi phục sau giải phẫu.
(Vào xem hình)


Ngày 1 và 4-8-2016 -- Đỗ Xuân Thắng thăm các bạn CVA59 Houston.
(Vào xem hình)


Tháng 7-2016 -- Hà Mạnh Tuấn "quy Mã" gặp bạn bè tại Nam và Bắc CA.
Sau nhiều năm rút về cố quận tại kinh đô ánh sáng Ba-Lê, tháng 7 vừa qua bạn Hà Mạnh Tuấn đã quy Mã, gặp lại bạn bè cũ, ngày 16-7 tại nhà bạn Lê Ôn Dương (Bắc California) và ngày 20-7 tại Quán Tip Top (Nam California).
(Vào xem hình)


02-07-2016 --Phạm Hữu Độ xuôi Nam.
(Vào xem hình)


18-06-2016 -- Ngô Thế Hoành tại Montréal (Canada).
(Vào xem hình)


14 và 15-02-2016 -- NT Dzũng tại Little Sài Gòn.
(Vào xem hình)


CVA59 Sài Gòn họp mặt :

  • Ngày 31-01-2016 : họp mặt Tất niên tại quán Phượng Các.

  • Ngày 08-02-2016 : họp mặt Tân niên tại nhà Đằng Giao.

  • Ngày 14-02-2016 : họp mặt Tân niên tại nhà Trần Ngọc Quân.

(Vào xem hình)

 

Ngô Thế Hoành @ SG

31-01-2016 -- Bạn bè CVA59 họp mặt nhân ngày giỗ năm thứ ba Đõ Đình Lợi.
(Vào xem hình)


Tin sức khỏe "Bạn Già CVA59"

Bấm vào từng mục để đọc tin chi tiết


TIN BUỒN


 

Phân ưu Hoàng Uông Lễ
Trang đặc biệt "Tưởng Nhớ Nguyễn Hoàng"


 
 

Nhạc mẫu bạn Đỗ Phan Hạnh
Cụ Bà PHẠM THỊ ĐƯỜNG

từ trần ngày 14 tháng 12, 2016
tại Montréal, Québec, Canada
hưởng thượng thọ 96 tuổi.


 
 

Nhạc phụ bạn Trần Quang Dự
Cụ Ông NGUYỄN CÔNG QUÝNH

từ trần ngày 12 tháng 8, 2016
tại San Jose, CA, USA châu
hưởng thượng thọ 96 tuổi.


 
 

Hiền nội bạn Phan Kim Thịnh
Bà Maria NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN

từ trần ngày 26 tháng 7, 2016
tại Sài Gòn, Việt Nam
hưởng thọ 75 tuổi.


 
 

Phân ưu Hoàng Uông Lễ


 
 

Nhạc mẫu bạn Hoàng Cơ Định
Cụ Bà PHAN THỊ HƯỜNG

từ trần ngày 27 tháng 4, 2016
tại Sydney, Úc châu
hưởng thọ 91 tuổi.


 
 

Phân ưu Phạm Đỗ Hùng
Trang đặc biệt tưởng nhớ Phạm Đỗ Hùng


 
 

Phân ưu Nguyễn Như Phú


 
 

Nhạc phụ bạn Phạm Văn Hàm
Cụ Ông Phăngxicô NGUYỄN TRỌNG THẤU

từ trần ngày 20 tháng 12, 2016
tại Garden Grove, California, Hoa Kỳ
hưởng đại thọ 97 tuổi.


 
 

Phân ưu Nguyễn Kim Đễ
Trang đặc biệt tưởng nhớ Nguyễn Kim Đễ


 
 

Phân ưu Chu Toàn Chung
Trang đặc biệt tưởng nhớ Chu Toàn Chung


 
 

Phân ưu Dương Kiền
Trang đặc biệt tưởng nhớ Dương Kiền