01-08-2016 - Đỗ Xuân Thắng đến Houston (TX)

H.01 - Tại nhà Trịnh Đức Minh. Từ trái : Trịnh Đức Minh, Đỗ Xuân Thắng và Nguyễn Văn Trân.

H.02 - Anh chị Trịnh Đức Minh và Nguyễn Văn Trân.

H.03 - Đỗ Xuân Thắng và anh chị Trịnh Đức Minh.


Email ngày 1/8/2016 - 3:00pm của Đỗ Xuân Thắng

Ba thăng tao đi ăn rồi ngồi quán cà phê Ông già khu Kim sơn ăn bánh ngọt ,đấu láo.
Tên Trân tay nhà nghề cờ tướng mang bàn cờ ra thách đấu với tên cờ tài tử Minh tao bên ngoài phụ tá Minh. Kết quả tay nhà nghề thắng tụi tao -0 ngồi đến 4 PM ra về.

Đến Houston land nays gặp được anh em là vui rồi .
TD

H.04 - Tại quán Cà phê Ông Già khu Kim Sơn (Houston)

H.05

H. 06

Email ngày 1/8/2016 - 4:55pm của "Giặc Lái" Lại Quốc Ấn

Hoạt cành thằng Minh đánh cờ tướng với thằng Trân :

Minh : Mày đi chưa ?
Trân : Rồi ! Sáng tao ăn rồi
Minh : Thế mày đi cây nào ?
Trân : Đâu có mì xào, tao ăn phở
Minh : Thế thì Em tắc thở rồi em ơi
Trân : Cũng không hắc mùi hồi lắm !

Thắng đứng ngoài than trời, Lạy Chúa tôi ! 2 thằng mày điếc lòi rồi !
Màn hạ phi ní !
GL


Email ngày 4/8/2016 - 12:44pm của Đỗ Xuân Thắng

Hôm nay 4/8 gặp thêm được 3 tên CVA nữa. Bảo Râu, Trạch CVA59, Hạo CVA57
Hình chụp đứng từ trái sang phải : Thắng, Trân, Hạo, Bảo, Trạch, Minh.

Tao còn chưa gặp được Huề, Dị, Kiên và Lương ở đây.

TD Houston thứ năm 4/8/16

H.07 - Thắng, Trân, Hạo (CVA57), Bảo, Trạch, Minh.

H.08

H.09

H.10


Trở về đầu trang