20-08-2016 - Lê Duy San du Nam

Vài hình ảnh ghi nhận nhanh vào sáng thứ Bảy 20-08-2016 nhân dịp Lê Duy San có việc riêng ghé xuống quận Cam :
(a) Bạn hữu gặp nhau trò chuyện bên ly café tại quán Tip Top, Fountain Valley, CA
(b) Thăm Nguyễn Công Hiến tại nhà riêng ở Westminster, C
PĐ San

H.01 - Phạm Đình San, Ng Đình Phương "Voi", Ng Đức Nhuận, Trần Minh Công (CVA57), Ng Văn Hiền, Lê Duy San.

H.02 - Ng Chí Thành, Phạm Đình San, Ng Đình Phương "Voi", Ng Đức Nhuận, Ng Văn Hiền.

H.03 - Ng Đình Phương "Voi", Ng Chí Thành, Ng Công Hiến và bà xã, Phạm Đình San, Ng Văn Hiền, Lê Duy San.

H.04 - Như hình 03, thiếu PĐ San.


Trở về đầu trang