Buổi ra mắt tranh sơn mài "QUÊ HƯƠNG NỖI NHỚ"
của Đằng Giao tặng Thư viện Việt Nam (Westminster, CA)


Email ngày 12/11/2016 của Phạm Đình San

Trân trọng kính mời quý Giáo Sư, quý Đồng Môn và quý Thân Hữu
tham dự buổi ra mắt bức tranh sơn mài
"QUÊ HƯƠNG NỖI NHỚ"
(1.5 m x 3.0 m)
do Họa Sĩ Đằng Giao (CVA59) từ Sài Gòn gửi sang tặng
THƯ VIỆN VIỆT NAM
***
Phần giới thiệu tác gỉả và thuyết trình về nghệ thuật tranh “Sơn Mài”
sẽ do Giáo Sư Trần Lam Giang (CVA59) từ Sacramento, CA xuống phụ trách.

NGÀY GIỜ Thứ Bảy 19 Tháng 11 Năm 2016
11 giờ trưa đến 6 giờ chiều
tại
THƯ VIỆN VIỆT NAM
10872 Westminster Ave, Garden Grove, CA 92843
Điện thoại: (714) 590-6190

Vào cửa tự do.
Có giải khát và thức ăn nhẹ


Cám ơn các bạn Vương Vĩnh Cẩn, và Đỗ Xuân Thắng đã cung cấp hình ảnh

H.01 - Tranh sơn mài Đằng Giao "QUÊ HƯƠNG NỖI NHỚ"

H.02 - CVA59 Trần Lam Giang và bà chị Đằng Giao.

H.03 - Trần Lam Giang.

H.04 - Khán giả

H.05 - Gia đình bà chị Đằng Giao.

H.06 - Hai bạn CVA59 Ng Huy Hiền và Trần Lam Giang, chụp hình kỷ niệm với gia đình bà chị Đằng Giao.

H.07 - Từ trái : Vương Vĩnh Cẩn, Ng Tân Văn, Phạm Đình San, Đỗ Xuân Thắng, Dương Hồng Quân, Ng Huy Hiền,
Ng Đức Nhuận, Ng Thái Vân, Lại Quốc Ấn, Ng Đình Phương "Voi", anh Vũ Quốc Phong (Tổng thư ký Hội B-CVA Nam CA).

H.08 - Từ trái : Các CVA59 Vương Vĩnh Cẩn, Ng Huy Hiền, Phạm Đình San, Ng Đức Nhuận, Lại Quốc Ấn,
Ng Đình Phương "Voi", Dương Hồng Quân, Ng Thái Vân, Đỗ Xuân Thắng, Lê Nhân Ảnh.

H.09 - Anh Lê Văn Tỉnh (Hội trưởng hội Ái hữu Cựu HS CVA Bắc CA) và Lại Quốc Ấn.

H.10 - Trần Lam Giang trả lời phỏng vấn.


Trở về đầu trang