Ngày 27-9-2016 -- Bạn Đỗ Xuân Thắng đến San Jose.

Trích email ngày 17-9-2016 của Nguyễn Trọng Dzũng

Các bạn thân,
Cuối tháng này, bạn Đỗ Xuân Thắng sẽ đến San Jose, 2 ngày (từ trưa thứ Hai 26/9, đến trưa thứ Tư 28/9). Bạn Thắng đã dành cho chúng ta một buổi gặp nhau theo ngày giờ và địa điểm sau đây :

Thời gian : 11:30 trưa thứ Ba 27/9
Địa điểm : "Phở La" số 6055 Snell Ave., San Jose, CA 95123 - Đt 408-363-7998

Anh chị Đinh Xuân Thảo đã có nhã ý mời chúng ta, sau khi ăn xong, kéo về nhà anh chị (cách tiệm phở 1 block), ngồi trong nhà mát phía sau vườn, lai rai bù khú thêm đến chiều.

Trong trường hợp có bạn nào bận không đến ăn trưa được, sau 12:30 pm có thể đến thẳng nhà anh chị Thảo tại địa chỉ : . . . Conlin Ct, San Jose, CA 95123 - Đt . . . .

Hẹn gặp các bạn ngày 27/9

NT Dzũng


H.01 - Từ trái : Đỗ Xuân Thắng, Ng Đình Phương "GT", Đinh Xuân Thảo, anh chị Lê Duy San, Phạm Bình và Phạm Hữu Độ.

H.02 - Đỗ Trọng Lễ và Đỗ Xuân Thắng.

H.03 - Từ trái : Lê Duy San, Phạm Bình và Phạm Hữu Độ.

H.04 - Phạm Hữu Độ và Đoàm Quang Toán.

H.05 - Từ trái : Ng Trọng Dzũng, Đỗ Trọng Lễ, Đỗ Xuân Thắng, Lê Ôn Dương.

H.06 - Anh chị Lê Duy San.

H.07 - Từ trái, phía bàn bên kia : NĐ Phương "GT", NT Dzũng, ĐT Lễ, ĐX Thắng, ĐX Thảo.
Phía bàn bên này : ĐQ Toán (áo xanh), PH Độ, P Bình, LD San.

H.08 - Từ trái : ĐX Thảo, NT Dzũng, ĐX Thắng, LD San, P Bình, NĐ Phương "GT".

H.09 - Từ trái : Bùi Hùng Khoát, ĐX Thảo, NT Dzũng, ĐX Thắng, LD San, P Bình, PH Độ.

H.10 - Từ trái : Chị ĐX Thảo, NT Dzũng, ĐX Thắng.

H.11 - Từ trái : BH Khoát, ĐX Thảo, NT Dzũng, ĐX Thắng, LD San, P Bình, NĐ Phương "GT".

H.12 - Từ trái : P Bình, NĐ Phương "GT", PH Độ, ĐQ Toán.

Trên đây một vài hình chụp tại tiệm "Phở La" (H.1 ~ H.7), và tại vườn sau nhà anh chị Đinh Xuân Thảo (H.8 ~ H.12), do 2 bạn Nguyễn Đình Phương GT và Lê Ôn Dương cung cấp. Cám ơn các bạn NĐ Phương và LÔ Dương. Mời các bạn Bấm vào đây coi toàn bộ album hình của 2 bạn Dương và Phương.
Trong hình còn thiếu các bạn Nguyễn An Cường (đến trễ), và Phan Quang Nại (về sớm.)


Trở về đầu trang