03-02-2018 : Đỗ Xuân Thắng gặp bạn Saigon

H.01 - Từ trái: Ng. Ngọc Quang, Phan Kim Thịnh, Đỗ Xuân Thắng, Trần Ngọc Quân và Đỗ Xuân Chính.

H.02

H.03

H.04 - Trần Ngọc Quân.

Trở về đầu trang