Mục Lục

Tin tức & Hình ảnh Sinh hoạt.

Tin Buồn

Đặc san "Cuồi Đời Nhìn Lại"
số 14 - Xuân Mậu Tuất

Linh tinh

Trở về các năm trước


Tin Tức Hình Ảnh SInh Hoạt 2018

Ngày 13-10-2018 - CVA59 Dương Đình Hưng tái ngộ bạn cũ tại Sai gòn.
(Vào xem hình)

Chuyện bên lề, đọc thêm: Danh sách học sinh lớp 3B3 (1956-57).

Ngày 10-9-2018 - CVA59 Bắc CA đón các bạn phương xa : anh chị Trần Vụ Bản (từ Chicago, IL) và anh chị Nguyễn Văn Trân (từ Houston, TX)
(Vào xem hình)

Ngày 09- 0-2018 -- Mừng thượng thọ 80 của Đỗ Văn Lý. (Vào xem hình)

Ngày 19-8-2018 - Tiễn đưa "Đỗ Đình Lợi" ra khơi. (Vào xem hình)

Ngày 15- 8-2018 -- CVA59 Bắc CA đón tiếp bạn Phạm Văn Hải (từ Virginia.)
(Vào xem hình)

Ngày 5-8-2018 - CVA59 Bắc CA tiếp đón Hà Mạnh Tuấn từ Paris "quy Mã".
(Vào xem hình)

Ngày 29- 7-2018 -- CVA59 Houston thăm Thầy Đào Văn Dương, 100 tuổi.
(Vào xem hình)

Tại Canada ngày 22 và 24-7-2018: Nguyễn Đình Phương "GT" gặp bạn cũ.
(Vào xem hình)

Tháng 7-2018 -- Theo bước chân Lang Thang lang thang.
(Vào xem hình)

Ngày 11-6-2018 -- CVA59 Nam California đón tiếp các bạn phương xa : Dương Đình Hưng và Phạm Văn Hải từ Virginia, Nguyễn Huy Tiên từ Bắc California. (Vào xem hình)

Ngày 10-6-2018 -- CVA59 Bắc CA đón tiếp bạn Nguyễn Văn Hiền.
(Vào xem hình)

Ngày 8-6-2018 -- CVA59 Bắc CA đón tiếp bạn Đỗ Xuân Thắng. (Vào xem hình do 2 bạn NĐ Phương "GT" và ĐX Thắng chụp)
(Vào xem slide show do bạn NA Cường thực hiện)

Ngày 28 th. 5-2018 -- CVA59 Nam California đón tiếp bạn Đỗ Trí Khang (từ Virginia).
(Vào xem hình)

Tin tức và hình ảnh sinh hoạt của các bạn "CVA59 Nước Trong"
(Vào xem hình)

Ngày 5 và 6 th. 4-2018 -- CVA59 Nam California đón tiếp bạn Nguyễn Đình Phương "GT" (đến từ San Jose) và bạn Nguyễn Văn Trân (đến từ Houston, TX).
(Vào xem hình)

Ngày 11-3-2018 -- CVA59 Nam CA tham dự Hội Xuân Mậu Tuất của "Hội Ái hữu Cựu Học sinh Bưởi-Chu Văn An Nam California".
(Vào xem hình)

Ngày 23-2-2018 -- Các bạn"CVA59 Nước Trong" họp mặt mừng Xuân mới tại nhà Trần Ngọc Quân. (Vào xem hình)

Ngày 22-2-2018 -- Thăm bạn Bùi Khắc Kỳ (Vào xem hình).

Ngày 22-2-2018 -- Các bạn CVA59 Nam Cali và Nguyễn Trọng Dzũng họp mặt tại Little Saigon. (Vào xem hình)

Ngày 03-02-2018 -- Đỗ Xuân Thắng gặp bạn Saigon (Vào xem hình)

Ngày 01-02-2018 -- "CVA59 Nước Trong" họp mặt Tất niên Đinh Dậu.
(Vào xem hình)

Trở về đầu trang