Chuyện tếu CVA59 đầu xuân Mậu Tuất


Ngày 23-2-2018 -- Các bạn"CVA59 Nước Trong" họp mặt mừng Xuân mới tại nhà Trần Ngọc Quân. (Vào xem hình)


Ngày 22-2-2018 -- Thăm bạn Bùi Khắc Kỳ (Vào xem hình).


Ngày 22-2-2018 -- Các bạn CVA59 Nam Cali và Nguyễn Trọng Dzũng họp mặt tại Little Saigon. (Vào xem hình)


Ngày 03-02-2018 -- Đỗ Xuân Thắng gặp bạn Saigon (Vào xem hình)


Ngày 01-02-2018 -- "CVA59 Nước Trong" họp mặt Tất niên Đinh Dậu.
(Vào xem hình)


Nội san "Cuối Đời Nhìn Lại" số 14-2018