Trở về trang tin tức sinh hoạt 2018

Ngày 10-9-2018, CVA59 Bắc CA
tiếp đón AC Trần Vụ Bản và AC Nguyễn Văn Trân.

 

Đầu tháng 9-2018, các bạn CVA59 Bắc California đã có dịp đón tiếp 2 bạn đến từ phương xa, anh chị Trần Vụ Bãn (từ Chicago, IL) và anh chị Nguyễn Văn Trân (từ Houston, TX). Sau bữa ăn trưa tại nhà hàng "Phở LA", mọi người kéo nhau về nhà anh chị Đinh Xuân Thảo, ngồi bù khú ngoài vườn thêm mấy tiếng đồng hồ nữa.

Năm ngoái, ngày 8-9-2017, cũng tại khu vườn này, đã có cuộc Hội ngộ của 49 bạn với nhân số tham dự 91 người (Bấm vào đây coi hình và đọc chi tiết về buổi Hội ngộ.) Tưởng như mới đây, thế mà đã một năm qua. Thời gian trôi sao mau quá!

H.01 - Từ trái: Phạm Hữu Độ, Phan Quang Nại, Trần Vụ Bản, Nguyễn Văn Trân,
Nguyễn Đình Phương "GT", Phạm Bình.

H.02 - TV Bản và các chị (đứng) Ph Bình và TV Bản.
Ngồi: Các chị Lê Duy San, NĐ Phương "GT", NV Trân, Ng Trọng Dzũng.

H.03 - Từ trái, ngồi: các chị NĐ Phương "GT", NV Trân, NT Dzũng, Ph Bình, TV Bản.
Đứng: TV Bản và NT Dzũng.

H.04 - Từ trái, ngồi dưới: Lê Duy San, PQ Nại, NT Dzũng, Bùi Hùng Khoát.
Ngồi cao: Ng An Cường, TV Bản, NV Tra7n, Đinh Xuân Thảo, PH Độ.

H.05 - Theo chiều kim đồng hồ: chị LD San (áo hồng),
P. Bình, TV Bản, NT Dzũng, NV Trân, NA Cường.

H.06 - Các chị P Bình, TV Bản, Đỗ Đình Lợi và NV Trân.

H.07 - ĐX Thảo, TV Bản, BH Khoát, P Bình.

H.08 - PH Độ, NT Dzũng, LD San, PQ Nại,

H.09 - ĐX Thảo và NV Trân.

Dưới đây là slide show do bạn Nguyễn An Cường thực hiện.


Bấm vào đây coi album có thêm nhiều hình khác.


Trở về đầu trang