11-03-2018 : CVA-59 Nam California dự Hội Xuân Mậu Tuất
của Hội Ái hữu Cựu Học sinh Bưởi-CVA Nam California.

H.01 - 5 cặp từ trái sang phải : Lê Nhân Ảnh, Phạm Đình San,
Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Đình Phương "V", Đỗ Nguyên Giai.

H.02 - 3 cặp từ trái sang phải : Nguyễn Công Thuần, Hoàng Huyên, Trần Quang Dự.

H.03 - Từ trái qua : ĐN Giai, NĐ Phương "V", NĐ Nhuận, LN Ảnh, PĐ San, LQ Ấn, NM Hiền "B".

H.04 - Từ trái qua, ngồi : Nguyễn Văn Quyền, Trần Quốc Bao, Nguyễn Chí Thành.
Đứng : hai đồng môn, Nguyễn Thái Vân, Vương Vĩnh Cẩn, Nguyễn Đình Thức.

H.05 - NV Quyền, TQ Bao, NT Vân, NC Thành, Đỗ Quý Toàn, NĐ Thức.

H.06 - Từ trái qua, ngồi : ĐQ Toàn, NĐ Phương "V". Đứng : NĐ Thức và một đồng môn.

H.07 - TQ Bao (ngồi), NT Vân, VV Cẩn.

H.08 - ĐQ Toàn và NĐ Phương "V"

H.09 - NT Vân và VV Cẩn.

H.10 - Anh chị Lại QUốc Ấn.

H.11 - Anh chị Nguyễn Mạnh Hiền "B".

H.12 - Anh chị Nguyễn Sâm.

Bấm vào đây coi toàn bộ album "Hội Xuân" từ nhiều cameramen khác (không phải CVA59).

Lời bàn "Mao Tôn Cương"

của Đỗ Xuân Thắng

Tụi mày tổ chức Hội Xuân, tao thấy Hồi Xuân mới đúng. Mọi người đều tươi vui hẳn lên, mà tươi vui sẽ trẻ đẹp lên.
Coi hình ảnh sinh hoạt ngày Hồi Xuân, đến thầy tu Tiếp lùn còn phải thốt lên "Còn xuân tình lắm lăm...". Thầy từ này chưa tới Niết bàn chỉ có Niết giường luôn luôn bên cạnh thôi. Còn thày tu Độ đen thì... Hì hì hì

Lang Thang

của Trần Ngọc Quân "3 Cụt"

Cụ Lang Thang sửa hội xuân thành hồi xuân rất đúng vì các cụ bà rất tươi chỉ thấy các bà cười. Còn các cụ ông thì dù đầu bạc, bên trong đen bên ngoài cũng áo quần rất ư là diêm dúa. Chẳng hạn mầu mè trong trắng ngoài ngả mầu vàng vàng như cụ ... Ghê nhất là cụ Thuyền Thúng đeo cà-la-oách lòng thòng, chắc cụ nhớ thuở ngày xưa gặp các bực tiên cô xóm chị Tình ca-vát lấp ló cửa Thiên thai chăng ?

Xem thấy nhau là mừng ta còn có nhau.
BC

Trở về đầu trang