Ngày 10-6-2018 tại San Jose
CVA59 Bắc CA đón tiếp bạn Nguyễn Văn Hiền

Trích email ngày 7-6-2018 của Lê Duy San

Các bạn thân,

Bạn Hiền Tu Bip mới gọi ĐT cho tôi hay Thứ Sáu bạn ta lên. Thứ Bẩy bận nên bạn ta hẹn gặp nhau vào 11 giờ sáng Chủ Nhật. Địa điểm tùy chúng ta chọn. Chúng ta sẽ chọn điạ điểm vào Thứ Sáu này.

LDS

H.01 - Tại "Cơm tấm Thiên Hương" trong khu Grand Century Mall.
Tứ trái : Lê Duy San, Ng Đình Phương "GT", Đỗ Trọng Lễ, anh Trần Hồng (một thân hữu),
Ng Văn Hiền, Lê Ôn Dương , Bùi Hùng Khoát.

H.02 - Lê Duy San, Ng Đình Phương "GT", Đỗ Trọng Lễ.

H.03 - Thêm bạn Phan Quang Nại (đội nón ngòi đầu bàn).

H.04

Trở về đầu trang