Ngày 28-5-2018 tại Little Saigon
CVA59 Nam CA tiếp đón Đỗ Trí Khang

Trích email ngày 23/5/2018 của "Phạm Đình San"

Thân gửi các Bạn Già CVA59 Nam Cali,

Bạn Đỗ Trí Khang từ Virginia điện thoại cho tôi biết sẽ có mặt tại Little Saigon vào cuối tuần này để thăm hai ông anh và cô em.

Nhân dịp này bạn Khang mong muốn được gập các Bạn Già CVA59 Nam Cali để hàn huyên và đã đồng ý sẽ gập chúng ta vào 10 giờ sáng Thứ Hai ngày 28/5/2018 tại quán Tip Top @ Mile Square Park, FV.

Bạn Khang cũng cho biết vì già yếu nên không thể đi xa một mình do đó người con trai phải xin nghỉ việc một tuần để đưa bố qua Cali.

Vậy nếu không bận chuyện riêng, mong các Bạn Già đến Tip Top vào ngày giờ nói trên để gập bạn Khang cho vui.

Cảm ơn các Bạn Già và hẹn gập đông đủ.
Mõ San

H.01 - Từ trái : Ng Văn Quyền, Đỗ Trí Khang, Phạm Dình San, Lại Quốc Ấn, anh Bùi Khiết (CVA58),
Trần Quang Dự, Ng Quốc Can, Ng Chí Thành, anh Ng Khắc Minh (CVA63), Ng Văn Hiền, Ng Đình Phương "V".

H.02 - Coi chú thích H.01.

H.03 - Coi chú thích H.01.

H.04 - Cháu Khôi (trưởng nam ĐT Khang), Ng Văn Hiền và ĐT Khang.

H.05 - Từ trái : Anh Trần Thanh Liêm (CVA58), Ng Chí Thành và Ng Văn Quyền.

H.6 - ĐT Khang, PĐ San, NM Hiền "A".

H.07 - ĐX Thắng, ĐT Khang, Trần Qang Dự.

H.08 - ĐX Thắng, ĐT Khang.

H.09 - NV Quyền, NV Hiền, ĐT Khang, PĐ San và NM Hiền "A".

H.10 - LQ Ấn, NQ Can, NM Hiền "A" và cháu Khôi (đứng).

Bấm vào đây coi toàn bộ album hình của ĐX Thắng và cháu Khôi.