Ngày 15-8-2018 CVA59 Bắc CA đón tiếp bạn Phạm Văn Hải.

Ngày 15-8-2018, sau khi dự Hội nghị Thống nhất Chính tả Tiếng Việt tại Little Saigon (Nam California), trên đường trở về nhà ở Virginia, bạn Phạm Văn Hải đã dừng chân tại San Jose gặp bạn cũ:
- Buổi trưa tại nhà hàng Ngọc Sương, có mặt anh chị Phan Quang Nại, anh chị Lê Duy San, các bạn Phạm Bình, Phạm Hữu Độ và Nguyễn Huy Tiên. Bạn Tiên lái xe hơn 3 tiếng đồng hồ, vào giờ đông xe buồi sáng, từ Sacramento xuống gặp.
- Buổi chiều tại Phở Phi Long, có mặt anh chị PQ Nại, bạn NĐ Phương "GT" và mấy người bạn khác.

Bạn Phạm Văn Hải là một trong những diễn giả của Hội nghị, với đề tài "Đọc Chữ Cái" (--> Bấm vào đọc <--)
Mời coi video clip, nghe bạn ta nói chuyện tại Hội nghị mới thật sống động --> Bấm vào coi<--.

Dưới đây là hình kỷ niệm do hai bạn Nguyễn Đình Phương "GT" và Phan Quang Nại ghi lại buổi gặp gỡ hôm 15-8-2018.

H.01 - Từ trái : các bạn Phạm Văn Hải, Ng Huy Tiên, AC Phan Quang Nại, Phạm Bình và Phạm Hữu Độ.

H.02 - Từ trái: các bạn Lê Duy San, Phạm Bình, PH Độ, PV Hải, NH Tiên, AC PQ Nại và chị LD San.

H.03 - Các bạn PV Hải, NH Tiên, chị PQ Nại, LD San, P.Bình, Ng Đình Phương "GT" và PH Độ.

H.04 - Buổi chiều tại Phở Phi Long, có mặt NĐ Phương "GT", AC PQ Nại
và những người bạn khác của bạn PV Hải.

H.05

H.06

Trở về đầu trang