Trở về trang tin tức sinh hoạt 2018

Chuyện bên lề buổi hội ngộ tại Saigon ngày 13-10-2018.

Trong buổi hội ngộ tại Saigon ngày 13-10-2018 của bạn Dương Đình Hưng với các bạn "CVA59 Nước Trong", bạn Phan Kim Thịnh đưa ra "Sổ điểm" của lớp 3B3 niên khoá 1956-57 trong đó có tên bạn Dương Đình Hưng, cùng với 60 bạn khác.

Cám ơn bạn Thịnh đã cung cấp danh sách và bạn Thằng đã chia sẻ hình ngày xưa.

H.01

H.02

H.03

H.04


Trở về đầu trang