Đưa "Đỗ Đình Lợi" ra khơi

Ngày 19-8-2018 gia đình Đỗ Đình Lợi đã lên chùa Liễu Quán (San Jose) xin lễ cầu siêu, thỉnh tro cốt của Lợi, đưa ra biển như ý muốn của Lợi lúc sinh tiền. Do cơ duyên, Hà Mạnh Tuấn, một người bạn đã từng có thời gian sát cánh bên Lợi, từ Pháp qua chơi, đã có mặt ở San Jose đúng vào thời gian này.

Sau lễ trải tro, ngày 22/8 trước khi Hà Mạnh Tuấn rời San Jose lên đường trở về Pháp, đã có một buổi họp mặt bỏ túi tại nhà để, theo lời chị Lợi, "cho anh Lợi tham dự cùng với các anh."

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại ngày đặc biệt này.

H.01

H.02 - Bánh bò, món "tủ" của Đỗ Đình Lợi.

H.03 - Phạm Bình, Ng Trọng Dzũng, Hà Mạnh Tuấn.

H.04 - Trong sân chùa Liễu Quán, đường Clayton Rd, San Jose.
Từ trái: Chị Huê (bạn học ngày xưa với chị Lợi), các chị NT Dzũng, ĐĐ Lợi và cháu ngoại,
Hà Mạnh Tuấn, Phạm Bình, AC Đàm Quang Toán, Lê Ôn DƯơng, AC Đinh Xuân Thảo và NT Dzũng.

H.05 - Hà Mạnh Tuấn cùng với gia đình con cháu ĐĐ Lợi.

H.06 - Hà Mạnh Tuấn "cõng bạn" trên vai.

H.07 - Từ trái P Bình, LD San, HM Tuấn, chị Lợi, ĐX Thảo, NT Dzũng, PH Độ, LO Dương.
ĐĐ Lợi ngồi trên cao nhìn xuống các bạn, mà không thấy "gà khỏa thân".

H.08 - Ngồi: các chị NT Dzũng, ĐX Thảo, PH Độ. Đứng: chị Lợi và chị Huê.

H.09 - ĐĐ Lợi với đặc san "Cuối Đời Nhìn Lại" trước mặt.

Bấm vào đây coi toàn bộ album hình.


Bấm vào đây coi lại một số video clips trích từ cuốn DVD "Đỗ Đình Lợi 70 Năm Nhìn Lại"
do NT Dzũng thực hiện nhân dịp sinh nhật Lợi 70 tuổi 31-1-2010.


Trở về đầu trang