Trở về trang "Tin tức Hình ảnh Sinh hoạt 2019"

Ngày 27-5-2019 CVA59 Bắc CA tiếp đón
AC Trần Vụ Bản (Chicago) và AC Nguyễn Văn Long (MD) .

Anh chị Trần Vụ Bản, trong chuyến đến San Jose vào dịp lễ Memorial Day, đã có một buổi gặp gỡ các bạn CVA59 tại "Phở LA". Sau đó tất cả tiếp tục kéo đến thăm bạn Đinh Xuân Thảo tại tư gia. Trong dịp này còn có mặt anh chị Nguyễn Văn Long (đồng môn CVA, cùng đơn vị với ĐX Thảo) đến từ Maryland.

Anh Long và bạn Độ đã từng gặp nhau trong thời gian cùng làm việc ở Bình Dương. Khi gặp mặt, ngồi sát cánh mà không nhận ra nhau. Mãi cho đến khi "nói chuyện cũ" mới nhận quen. Phải chăng thời gian đã tàn phá sắc diện hay xói mòn ký ức ? Chắc là cả hai !

H.01 - Từ trái: Lê Ôn Dương, Phạm Bình, Lê Duy San, Trần Vụ Bản, Phạm Hữu Độ, Nguyễn Văn Long.

H.02 - Các chị, từ trái: Ng Trọng Dzủng, Trần Vụ Bản, Nguyễn Đình Phương "GT",
Nguyễn Văn Long, Phan Quang Nại, Lê Duy San

H.03 - Từ phải qua trái: các chị Lê Duy San, Phan Quang Nại, Ng. Văn Long, Ng Trọng Dzũng.

H.04 - Ng Đinh Phương "GT", Ng Trọng Dzũng, Đỗ Trọng Lễ, Phan Quang Nại,
Bùi Hùng Khoát, Ng Đức Thắng.

H.05 - Tại nhà anh chị ĐX Thảo.
Ngồi, từ trái; các chị NT Dzũng, PH Độ, Đỗ Trọng Lễ, TV Bản, Nguyễn Ánh, Ng Đình Phương "GT".
Đứng: các chị Đỗ Đình Lợi, Ng Văn Long, Đinh Xuân Thảo,
các bạn LD San, NT Dzũng, PH Độ, Phạm Bình, TV Bản, Phan Quang Nại.

H.06 - Các anh Ng Văn Long, Trần Vụ Bản, Ng Đức Thắng, Lê Ôn Dương, Bùi Hùng Khoát.
Lê Duy San, Phan Quang Nại, Ng Đình Phương "GT".

H.07 - LO Dương, ĐX Thảo, NĐ Phương "GT", NĐ Thắng, NV Long, BH Khoát, PH Độ.

H.08 - Nguyễn An Cường và Đinh Xuân Thảo.

H.09 - Đinh Xuân Thảo vui vẻ tiếp chuyện bạn bè.

Bấm vào đây coi toàn bộ album hình từ nhiều cameramen.
Cám ơn các cameramen NV Long, TV Bản, P Bình, NA Cường đã cung cấp hình.

Trở về đầu trang