Mục Lục

Tin tức & Hình ảnh Sinh hoạt.

Trang đặc biệt về
"Hội ngộ 60 Năm CVA59"

Tin Buồn

Đặc san "Cuồi Đời Nhìn Lại"
số 16 - Xuân Canh Tý

Trở về các năm trước

Tin Tức Hình Ảnh Sinh Hoạt 2019

Họp mặt của CVA59 tại nhiều địa phương khác nhau trong 3 tháng cuối năm 2019 :

- Ngày 21-12-2019 Đinh Mạnh Hùng và Ng Ngọc Vĩnh thăm Vũ Đức Hồng ở Seattle (WA).

- Ngày 27-10-2019 Đỗ Quý Toàn từ Nam đến thăm Đỗ Phan Hạnh tại Montreal (Canada).

- Ngày 26-10-2019 Phạm Nhữ Tiếp từ Nam CA đi thăm Trần Lam Giang ở Sacramento (Bắc CA).

- Ngày 9-10-2019 Ng Trọng Dzũng từ Bắc CA đến Portland (OR).

Ngày 16-11-2019 : "CVA59 Nước Trong" tiếp đón anh chị Lại Quốc Ấn trong chuyến chớp nhoáng ghé bến Saigon.

Ngày 02-10-2019 : Các bạn Ng Văn Trân và Trịnh Đức Minh từ Houston (TX) đến thăm Nguyễn Văn Thục tại Dallas (TX).

Ngày 25-9-2019 : CVA59 Bắc CA tiếp đón anh chị Nguyễn Tự Hải đến từ Montréal (Canada).

Ngày 05-9-2019 : CVA59 Nam CA tiếp đón anh chị Ngô Thế Hoành đến từ Toronto (Canada).

Những cuộc "họp mặt bỏ túi" tại địa phương trước ngày "Hội ngộ 60 Năm CVA59" được tổ chức ngày 13-9-2019 tại Little Saigon:

- Ngày 31-7-2019 CVA59 vùng Washington DC họp mặt hè.

- Ngày 9-7-2019 Phan Quang Nại tại Annandale (VA).

- Ngày 6-6-2019 Trần Vụ Bản tại Portland (OR).

- Tháng 6-2019 Trần Vụ Bản tại Seattle (VA).

Ngày 20-7-2019 : Các bạn CVA59 "Nước Trong" họp mặt họp mặt tưởng nhớ Đỗ Xuân Thắng nhân tuần chung thất 49 ngày Thắng mất.

Ngày 27-5-2019 : Các bạn CVA59 Bắc CA tiếp đón anh chị Trần Vụ Bản (Chicago) và anh chị Nguyễn Văn Long (MD).

Những buổi "họp mặt bỏ túi" từ những chuyến "du xuân" trong tháng 5/2019 của các bạn CVA59 tại nơi đến thăm :

- Ngày 25-5-2019 : Nguyễn Quốc Khánh tại Portland (OR)

- Ngày 14-5-2019 : Ngô Văn Vĩnh tại Houston (TX)

- Ngày 6-5-2019 : Trần Vụ Bản tại Houston (TX)

Ngày 4-5-2019 hội Ái hữu Cựu Học sinh Bưởi-CVA Montréal Canada họp mặt vinh danh bạn Đỗ Phan Hạnh.

Ngày 3-3-2019 : Các bạn CVA59 Bắc CA phúng viếng tang lễ Thân mẫu bạn Trần Lam Giang.

Những buổi họp mặt "tống cựu nghinh tân" của các bạn "CVA59 Nước Trong" tại Saigon.

Trở về đầu trang