Trở về trang "Tin tức Hình ảnh Sinh hoạt 2019"

Ngày 16-11-2019 : Lại Quốc Ấn tái ngộ "CVA59 Nước Trong"
trong chuyến chớp nhoáng ghé bến Saigon.

 

Trích email ngày 29-11-2019 của Nguyễn Trọng Dzũng gửi CVA59 Yahoo Groups.

Các bạn thân,

Trong một chuyến đi cruise vùng Đông Nam Á, bạn LQ Ấn đã "ghé bến Saigon". Không cần hỏi tôi cũng biết bạn Ấn sẽ mô tả Saigon bây giờ không còn là "Saigon đẹp lắm Saigon ơi!" của chúng ta ngày trước nữa.

Dù trải qua 44 năm vật đổi sao rời, Saigon không còn như xưa, nhưng tình bạn CVA59 với khoảng cách không gian nửa vòng trái đất vẫn đẹp và còn đẹp hơn bao giờ hết, như đã thể hiện trong buổi tái ngộ ngắn ngủi của bạn Ấn với các bạn "CVA59 Nước Trong" tại nhà hàng Victory SG trưa ngày 16/11/2019 vừa qua. Mời các bạn coi hình.

NT Dzũng

H.01 - Từ trái: chị Trần Ngọc Quân, AC LQ Ấn, Đàng Giao, Phan Kim Thịnh, TN Quân,
Ng Hồng Khánh,Đỗ Xuân Ngữ, Ng Ngọc Quang, Ngô Cảnh Loan, Ng Sỹ Long.

H.02 - LQ Ấn, TN Quân, Đ Giao, NS Long.

H.03 - Chị VT Tuyết, chị LQ Ấn và chị TN Quân.

H.04 - NS Long, NH Khánh, Chu Trí Hòe,NN Quang.

H.05 - LQ Ấn "cuối đời hầu bạn" NC Loan.

Bấm vào đây coi toàn bộ album hình do 2 bạn LQ Ấn và TN Quân ccung cấp.


Trở về đầu trang