Trở về trang "Tin tức Hình ảnh Sinh hoạt 2019"

02-10-2019 : CVA59 Houston đến Dallas
thăm Nguyễn Văn Thục.

Trích email ngày 10-10-2019 của bạn Nguyễn Văn Trân

Đi thăm CVA Nguyễn Văn Thục,

Thứ tư tuần trước (2-10-2019) 5 người chúng tôi (vợ chồng người bạn, TĐ Minh và vợ chồng NV Trân) lái xe lên Dallas thăm Nguyễn Văn Thục lúc đó vừa đi check up về. Trông Thục cũng khá, tay bám walker, đẩy đi chậm rãi và có vợ nắm đai lưng yểm trợ.

Đến giờ ăn trưa, Thục được vợ đút, ăn ngon miệng và lắng tai nghe mọi người nói chuyện dù không nhìn rõ nhưng cũng nhận ra bạn bè qua giọng nói. Theo lời chị Thục, Thục có ngày up ngày down, tim và thận không làm việc điêu hòa nhưng khônh bị BS bắt kiêng cữ gì cả, thích gì cứ việc xơi.

Rồi lại ra salon tiếp tục hóng chuyện, đầu gối lên đùi TĐ Minh trông rất là "gay", nhất định không cho vợ đưa vào giường ngủ.

Thục tuy đau yếu nhưng có vợ hết lòng săn sóc chắc chắn không có cơ nguy vào nursing home.

Mời các bạn xem hình.
NV Trân

Chú thích H-1 Thục không đi ra tiệm ăn nên chúng tôi phải luộc 2 con gà đi bộ từ Houston mang xuống Dallas mời chàng xơi!

H.01 - Trịnh Đức Minh, Nguyễn Văn Thục, Nguyễn Văn Trân và một thân hữu (anh Hoàng).

H.02 - Trịnh Đức Minh, Nguyễn Văn Thục, Nguyễn Văn Trân.

H.03

H.04

H.05

H.06

H.07

H.08

H.09

H.10

H.11 - Một hình ảnh tuyệt đẹp của tình bạn CVA59.


Trở về đầu trang