Thông báo số 2

Các bạn thân,

Tiếp theo Thông báo số 1, xin bổ túc một số chi tiết cụ thể về buổi “Hội ngộ CVA59” của chúng ta như sau :

- Ngày giờ : từ 4:00 giờ chiều đến 9:00 giờ tối ngày thứ Sáu mùng 8 tháng 9 năm 2017.
Bữa ăn tối bắt đầu lúc 6:00 giờ.

- Địa điểm : vườn sau nhà bạn Đinh Xuân Thảo, địa chỉ 476 Conlin Ct, San Jose, CA 95123.

- Hình thức hội ngộ : họp mặt và ăn tối theo lối buffet với thực đơn "Engagemetn/Wedding Dinner" có nhân viên nhà hàng phục vụ.

- Ghi tên với bạn Nguyễn Trọng Dzũng :
* qua email ngtrdzung@yahoo.co.uk
* điện thoại nhà (925) 373-9916

LƯU Ý :
Bạn nào đã ghi tên với bạn Lê Duy San, kể cả đã đóng tiền cho bạn LD San để tham dự Đại hội CVA Toàn cầu, xin vẫn ghi tên thêm với bạn Nguyễn Trọng Dzũng để tham dự "Hội ngộ CVA59".

- Đóng góp tham dự : $25.00/người.

- Đóng tiền bằng một trong 2 cách:

* Chi phiếu đề tên và gửi về địa chỉ của bạn NT Dzũng :
DZUNG NGUYEN 3441 Cornerstone Ct., Apt #113, Pleasanton, CA 94566-3413

* Chuyển ngân trực tiếp vào trương mục Bank Of America của bạn Nguyễn Trọng Dzũng :
Name : DZUNG NGUYEN - Account : - - -


ĐÔI ĐIỀU DẶN DÒ :

1. Bạn nào dùng GPS tìm nhà, xin nhớ tên đường nhà bạn Đinh Xuân Thảo là Conlin Ct (có chữ "n" đi sau chữ "o") chứ không phải Collins.

2. Buổi họp mặt của chúng ta không theo hình thức potluck nên xin quý bạn đi tay không đến dự. Ban Phụ trách chỉ yêu cầu quý bạn đem theo một cái bụng rỗng và những kỷ niệm thuở học trò. Tất nhiên quý bạn cần đến nơi trước 6:00 giờ chiều, ai đến trễ, có nhiều triển vọng sẽ ra về với cái bụng vẫn rỗng như khi đến.

3. Chúng ta không có karaoke, nhưng các bạn cần luyện giọng để có thể nói lớn và cười nhiều mà không khan tiếng.

Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Ban Phụ trách
Phạm Hữu Độ
Nguyễn Trọng Dzũng
Đinh Xuân Thảo

Trở về trang chính