Thông báo số 3

Ngày 11 tháng 8, 2017

Các bạn thân,

Còn đúng 4 tuần nữa là tới "Hội ngộ CVA59" của chúng ta.

Tính đến nay, đã có 51 bạn ghi tên với nhân số tham dự là 92 người.

Ban phụ trách cũng đã nhận được tiền đóng góp của 46 bạn.

Mời các bạn vào đọc danh sách tham dự và danh sách đóng tiền, dò lại nếu có gì sai sót, đã ghi tên hoặc đã đóng tiền mà chưa thấy có tên trên danh sách, xin báo ngay cho chúng tôi biết để kịp thời điều chỉnh.

Chúng tôi vẫn tiếp tục nhận ghi tên và đóng tiền, đến ngày 20/8 là hạn chót.

Như đã viết trong thông báo số 2, bữa ăn tối sẽ do nhà hàng phục vụ, nên chúng tôi cần biết chắc số người tham dự để đặt nhà hàng chuẩn bị phần ăn, đủ cho mọi người, không thừa và khỏi thiếu. Rất mong quý bạn sớm quyết định ghi tên, và đóng tiền tham dự trễ nhất là ngày Chủ nhật 20 tháng 8.

Khoảng 10 ngày trước hội ngộ, mời quý bạn trở lại trang nhà này, chúng tôi sẽ có thông báo số 4, với tin tức cập nhật và những điều dặn dò cần thiết (đường đi, giờ giấc, v.v..).

Ngày 11 tháng 8, 2017
Phạm Hữu Độ
Nguyễn Trọng Dzũng
Đinh Xuân Thảo

Trở về trang chính