THƯ MỜI
Thân gừi các bạn "CVA59 Nước Trong"

Ngày 17 tháng 8, 2017

Nhận thấy quỹ thời gian của chúng ta ngày càng thu ngắn, trong khi tuổi tác càng hạn chế cơ hội gặp nhau. Nhân dịp có nhiều bạn CVA59 ở các tiểu bang khác của nước Mỹ và Canada về San Jose dự Đại hội Chu Văn An Toàn cầu, chúng tôi gồm Phạm Hữu Độ, Nguyễn Trọng Dzũng, Đinh Xuân Thảo được các bạn CVA59 hải ngoại ủy thác, tổ chức một buổi hội ngộ của lớp CVA59 vào chiều thứ Sáu mùng 8 tháng 9, 2017 tại sân sau nhà bạn Đinh Xuân Thảo ở San Jose, California. Đến nay đã có 51 bạn ghi tên với nhân số 88 người tham dự.

Chương trình hội ngộ của CVA59 lần này không chỉ giới hạn ở San Jose với các bạn CVA59 hải ngoại, mà nhân đây chúng tôi muốn nới rộng vòng tay về tới các bạn bên nhà. Sau khi bàn với bạn Trần Ngọc Quân, được bạn Quân đồng ý đứng ra tổ chức buổi hội ngộ tại Sài gòn giữa các bạn Nước Trong vào cùng thời điểm của cuộc hội ngộ ở San Jose.

Buổi hội ngộ CVA59 hải ngoại sẽ bắt đầu từ 4:00 giờ chiều đến 9 giờ tối ngày thứ Sáu mùng 8 tháng 9, giờ Cali. tương đương với 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa ngày thứ Bảy mùng 9 tháng 9 tại Saigon. Do đó chúng tôi (Độ, Dzũng, Quân, Thảo) dự tính buổi hội ngộ tại Saigon sẽ được tổ chức vào sáng thứ Bảy 9/9/2017 bắt đầu từ 9 giờ sáng giờ SG, tức là 7 giờ tối giờ Cali.

Với kỹ thuật hiện nay và với các công cụ Facetime, Viber Video Chat, khi 2 bên tề tựu đông đủ, chúng ta sẽ dùng iPad, iPhone để thăm hỏi nhau, vừa nói chuyện vừa nhìn thấy cuộc họp mặt ở đầu dây bên kia. Đây sẽ là cuộc "hội ngộ xuyên lục địa" của nhóm bạn CVA59 chúng ta, một cuộc hội ngộ không tiền thoáng hậu.

Với chương trình như trên, ban phụ trách chúng tôi (Độ, Dzũng, Quân, Thảo), qua thư này,

thân mời các bạn và quý hiền nội, đến tham dự buổi hội ngộ
vào sáng thứ Bảy mùng 9/9/2017 từ 9:00 giờ đến 12:00 giờ,
dùng điểm tâm và ăn trưa, tại một nhà hàng ở Saigon,
sẽ do bạn Quân thông báo sau.

Rất mong các bạn và quý hiền nội thu xếp đền dự, để chúng ta có một cuộc hội ngộ xuyên lục địa "để đời."

Mời các bạn bấm vào đây coi danh sách các bạn CVA59 hải ngoại sẽ có mặt trong ngày hội ngộ. Các bạn tìm trong danh sách này người bạn thuở học trò để cùng hẹn nhau hôm đó đến ngồi bên máy, nhắc lại kỷ niệm chung ngày xưa, nhìn hình ảnh ngày nay của mỗi người.

Thân mời,
Đồng ký tên

Phạm Hữu Độ
Nguyễn Trọng Dzũng
Trần Ngọc Quân
Đinh Xuân Thảo

Trở về trang chính