Bia truoc
Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ

CÔNG VIÊN TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ
LITTLE SAIGON - WESTMINSTER, CA, USA


MỤC LỤC

1.

Đôi Giòng

Ban Biên Tập

2.

Phu Tử Chu Văn An: Bậc Lương Sư Tiêu Biểu

Trần Lam Giang

3.

Trường Bưởi - Chu Văn An

Nguyễn Huy Hiền

4.

Tưởng Niệm Thầy Bùi Đình Tuyên

Lê Duy San

5.

Thơ : Họp Mặt CVA-59

Lê Thế Hiển

6.

Thầy Hiển “Thuốc Lào”

Hoàng Huyên

7.

Tưởng Nhớ Nguyễn Xuân Phúc Một Người Bạn CVA-59

Ngô Tằng Giao

8.

Thơ : Tàu Đêm

Nguyễn Vũ Văn

9.

Món Nợ Không Trả

Nguyễn Trọng Dzũng

10.

Album CVA-59

Ban Biên Tập

11.

Tưởng Nhớ Những Đồng Môn CVA-59 Khuất Núi

Ban Biên Tập

12.

Tôi Là Nữ Sinh Chu Văn An

Nguyễn Thị Thu

13.

Thơ : Thương Nhớ

Nguyễn Đình Phương (Gàtre)

14.

Nát Đá Vàng Phai

Phạm Quang Trình

15.

Thơ : Ba Nàng Trưng Vương

Lê Thế Hiển

16.

Ghé Đảo Thổ Châu

Hoàng Huyên

17.

Trà, Chè

Trần Quang Dự

18.

Thơ : Je Chante Avec Toi: Liberté!
Tôi Hát Cùng Bạn: Tự Do Ơi!

G. Verdi & Ngô Tằng Giao

19.

Hai Lá Thư Bút Ký Của Người SVSQ/HQ/K10

Phạm Đình San

20.

Trai Trẻ Bạc Đầu

Nguyễn Quốc Can

21.

Thơ : Không Sao Em Vẫn Chờ

Nguyễn Tiến Thịnh

22.

Chuyện Ngày Xưa

Nguyễn Huy Tiên

23.

Tâm Tư

Nguyễn Đình Phương (Gàtre)

24.

Thơ : Đêm 30 Tết, Mơ Về Thăm Trường Cũ

Phạm Đình San

25.

Mỗi Độ Tháng Tư Về

Lê Minh Ngọc

26.

Câu Chuyện Giữa Hai Người Bạn

Hoàng Huyên & Phạm Đình San

27.

Thơ : Chuyện Tình Buồn

Nguyễn Bạch Lan

28.

Trái Tim Mỹ và Tiếng Chuông Chùa Việt Nam

Lê Thế Hiển

29.

Thơ: Hà Nội Du Ký

Nguyễn Huy Hiền

30.

Tại Sao Tôi Bị Đưa Ra Bắc

Nguyễn Trọng Dzũng

31.

Hình Bóng Xưa

Phạm Văn Hải

32.

Thơ : Chớm Thương

Hoàng Huyên

33.

Hình Ảnh Sinh Hoạt CVA-59 Trước và Sau 1975

Ban Biên Tập

34.

Đọc Lại Bài Thơ Le Lac của Lamartine

Phạm Trọng Lệ

35.

Tiếng Việt và Chữ Vẹm

Lê Duy San

36.

Thơ : Phan Thiết 82

Nguyễn Vũ Văn

37.

T.T Sinh Sản

Trần Quang Dự

38.

Ray Rứt

Nguyễn Đình Phương (Gàtre)

39.

Sinh Vật

Đỗ Đăng Tiến

40.

Thơ : The Time Is Now - Lúc Này Đây

Ngô Tằng Giao

41.

Con Em Ở Hải Ngoại Với Ngôn Ngữ & Văn Hóa Việt

Nguyễn Thị Thu

42.

Những Người Đàn Bà Góp Công Trong Việc Xây Dựng Đất Nước

Nguyễn Văn Hiền

43.

Thơ : Mưa Tháng Sáu

Nguyễn Tiến Thịnh

44.

Tình Bạn Trong Tôi, Qua Cuộc Biển Dâu

Nguyễn Trọng Dzũng

45.

Thời Tiết

Nguyễn Văn Hiền

46.

Mỗi Năm Hoa Đào Nở

Trần Quang Dự

47.

Người Việt Hải Ngoại, Một Miếng Mồi Ngon Nhưng VC Khó Nuốt

Lê Duy San

48.

Những Hình Ảnh Kỷ Niệm Cá Nhân

Ban Biên Tập

49.

Lời Cảm Tạ

Ban Biên Tập

 

 

 

Bìa sau


KỶ NIỆM
‘‘50 NĂM HỘI NGỘ CVA-59’’
Little Sàigòn ngày 4-7-2009

BAN TỔ CHỨC:
CVA-59 Nam California, USA

Lại Quốc Ấn

Vương Vĩnh Cẩn

Trần Quang Dự

Đỗ Nguyên Giai

Nguyễn Công Hiến

Nguyễn Huy Hiền

Nguyễn Mạnh Hiền (A)

Nguyễn Mạnh Hiền (B)

Nguyễn Văn Hiền

Phạm Hoán

Nguyễn Hoàng

Hoàng Huyên

Nguyễn Đức Nhuận

Nguyễn Đình Phương (Voi)

Nguyễn Văn Quyền

Phạm Đình San

Nguyễn Chí Thành

Nguyễn Tiến Thịnh

Đàm Trọng Toàn

Nguyễn Thái Vân

LỜI CẢM TẠ

Ban Tổ Chức "50 NĂM HỘI NGỘ CVA-59"
chân thành cảm ơn quí đồng môn CVA-59 có tên dưới đây
đã yểm trợ tài chánh cho việc thực hiện cuốn đặc san này.

Lại Quốc Ấn
Trần Vụ Bản
Phạm Bình
Vương Vĩnh Cẩn
Nguyễn An Cường
Trần Quang Dự
Nguyễn Kim Đễ
Vũ Ngọc Đĩnh
Nguyễn Công Hiến
Nguyễn Mạnh Hiền (B)
Nguyễn Huy Hiền
Nguyễn Văn Hiền
Lê Thế Hiển
Phạm Hoán
Hoàng Huyên
Nguyễn Quốc Khánh
Khương Thị Phương Lan
Lê Minh Ngọc
Nguyễn Trọng Nho
Nguyễn Đức Nhuận
Nguyễn Đình Phương (Gàtre)
Nguyễn Đình Phương (Voi)
Nguyễn Văn Quyền
Phạm Đình San
Nguyễn Huy Tiên
Nguyễn Chí Thành
Nguyễn Vũ Văn

 

BAN BIÊN TẬP:

Trần Quang Dự
Nguyễn Trọng Dzũng
Nguyễn Công Hiến
Phạm Hoán
Nguyễn Đức Nhuận
Phạm Đình San

Với sự cộng tác của:

Nguyễn Quốc Can

Trần Lam Giang

Ngô Tằng Giao

Nguyễn Huy Hiền

Nguyễn Mạnh Hiền (A)

Nguyễn Văn Hiền

Lê Thế Hiển

Phạm Văn Hải

Hoàng Huyên

Nguyễn Bạch Lan

Phạm Trọng Lệ

Lê Minh Ngọc

Nguyễn Đình Phương (Gàtre)

Lê Duy San

Nguyễn Tiến Thịnh

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Huy Tiên

Đỗ Đăng Tiến

Phạm Quang Trình

Nguyễn Vũ Văn

Trình bày:

Phạm Đình San

Tranh bìa:

Phạm Hoán

Địa chỉ liên lạc:

Trần Quang Dự:
10090 Westminster Ave, Garden Grove, CA 92843