TRANG KỶ NIỆM CVA59
TƯỞNG NHỚ NHỮNG BẠN ĐÃ KHUẤT

 

Lời Trần Tình

Thiết lập trang "Kỷ niệm" này, chúng tôi không có tham vọng liệt kê đầy đủ, dù chỉ là tương đối, những người bạn của chúng ta đã khuất núi kể từ sau ngày chia tay nhau rời mái trường Chu Văn An Saigon. Chắc chắn còn nhiều, rất nhiều bạn khác, mà chúng tôi không có đủ dữ kiện hay hình ảnh để lập thành 1 trang "Tưởng Nhớ" riêng cho từng người. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta quên những người bạn thuở thiếu thời. Chúng tôi tin rằng khi đọc bài hay xem hình trên trang này, sẽ gợi cho chúng ta nhớ đến những người bạn đã khuất núi, dù có tên hay không. Và đó là mục đích chính của trang "Kỷ niệm" này.

Xin hãy cùng nhau tưởng niệm các bạn đã khuất.

Danh sách được liệt kê theo vần ABC - Bấm vào tên để đọc bài và hình.

 

-  Nguyễn Ánh "sipan"
-  Trương Bách
-  Chu Toàn Chung
-  Nguyễn Ngọc Cương
-  Nguyễn Tiến Đạt
-  Nguyễn Kim Đễ
-  Lam Kiều - Lê Đức Hiển
-  Nguyễn Thanh Hiệu
-  Phạm Đỗ Hùng
-  Lê Đình Hương
-  Dương Kiền
-  Đỗ Đình Lợi
-  Nguyễn Xuân Phúc
-  Nguyễn Văn Quyên
-  Nguyễn Phúc Thành
-  Đặng Gia Thoại
-  Hoàng Trường Việt
-  Trần Trí Vượng