ĐẠI HỘI CVA59 NĂM 2009

Kỷ niệm 50 năm ngày ra trường CVA Saigon
ngày 4 tháng 7, 2009 tại Little Saigon, Nam California.

 •  Xem chi tiết

 • ĐẠI HỘI CVA59 NĂM 2008
  ngày 9 tháng 8, 2008 tại Seattle, WA


 •  Xem chi tiết
 • CVA59 VỚI ĐẠI HỘI CVA TOÀN CẦU
  tại San José tháng 8, 2007

 •  Xem chi tiết
 • ĐẠI HỘI CVA59 NĂM 2006
  tại thành phố Falls Church, Virginia, ngày 14 tháng 10


 •  Xem chi tiết • ABOUT

  TIN TỨC
  sau 2011

  TIN TỨC
  trước 2011

  ĐẠI HỘI
  - 2006 tại Virgina
  - 2007 tại San José (TC)
  - 2008 tại Seatte
  - 2009 tại Little Saigon - Kỷ niệm 50 năm

  - 2011 tại San José
  - 2017 tại San José
  - 2019 tại Little Saigon, Kỷ niệm 60 năm

  ĐẶC SAN

  HÌNH ẢNH CŨ

  PHIM CVA59
  2009
  2008
  2006
  2003 - 2004 - 2005

  DANH SÁCH

  TƯỞNG NIỆM

  FACEBOOK
  Trang 1
  Trang 2